O prevodiocu/tumaču

O prevodiocu/tumaču

 

Ovlašćeni prevodilac/tumač za engleski jezik u Podgorici, Crna Gora, obavlja stručne prevodilačke usluge, sa ENGLESKOG NA CRNOGORSKI i sa CRNOGORSKOG na ENGLESKI JEZIK  u veoma zahtjevnim oblastima, u rasponu od finansija, pravne i medicinske oblasti do inženjeringa.

 

 • Imenovana od strane Ministarstva pravde Crne Gore 2014.godine.

 

 • Osnovni princip: garantovanje visokog nivoa pruženih usluga, kredibilitet u radu sa klijentima, što uključuje potpunu povjerljivost.

 

Usluge uključuju sljedeće:

 

 • Ovjereni (zvanični) pismeni prevodi (sa pečatom ovlašćenog tumača) svih vrsta dokumenata za pravna i fizička lica, sa engleskog na crnogorski jezik i obrnuto;
 • Neovjereni (nezvanični) pismeni prevodi (bez pečata ovlašćenog tumača) svih vrsta dokumenata za pravna i fizička lica, sa engleskog na crnogorski jezik i obrnuto;
 • Konsekutivni i simultani (usmeni) prevod (sa engleskog na crnogorski jezik, sa crnogorskog na engleski jezik) na sastancima, radionicama, seminarima, itd.

 

Prevodilačke usluge nisu samo povezane sa Crnom Gorom, već uključuju i mnoge evropske zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Nemačka, Španija, Rusija, itd.) kada su bile potrebne prevodilačke usluge van granica Crne Gore, sa engleskog na crnogorski jezik i obrnuto.

 

Lista klijenata obuhvata  državne organe, institucije, vodeće crnogorske i međunarodne kompanije u oblastima širokog spektra, između ostalog sljedeće:

 

 • Bankarstvo i finansije
  • Pravna oblast
  • Modna industrija
  • IT i tehnologija
  • Inženjerske kompanije
  • Farmaceutske kompanije
  • Komunikacione agencije i mnoge druge oblasti

 

kao i

 • fizička lica kojima su potrebni prevodi diploma, pasoša, ugovora, izvoda,… ili prisustvo i prevodilačke usluge tumača kod notara.

Besplatna procjena prevoda vaših dokumenata: